REPORTATGE SOCIAL


Cobertura d’esdeveniments socials: Casaments, comunions i batejos. De principi a fi.